wz

 

 

In-počasí

Stránky aktualizovány

12/11/16 00:39:16

 

www.weblight.cz

 

S-Rank - krkacov.euweb.cz

 

 

Zápisy z jednotlivých schůzí valné hromady

 

Zde budou postupně uveřejňovány zápisy z budoucích schůzí valné hromady (program, důležité informace, změny atp.).

Zatím proběhly následující schůze:

 


16. 7. 2011

Schůze osady

Místo a čas konání:

 • Hospoda u Tomáše Hlavničky, Borečnice 13, 397 01 Písek

 • 10:00 hod.

Program:

 • Zahájení, prezence, určení zapisovatele schůze

 • Kontrola uhrazených členských příspěvků za minulé období

 • Výběr členských příspěvků na nové období

 • Hlasování o žádosti paní Prchlíkové o zřízení vrtu studny

 • Hlasování o žádosti pana Čapka o zřízení vrtu studny

 • Zveřejnění dosavadních vynaložených nákladů sdružení

Zkrácený popis jednání:

 • bude zde vyvěšen po uskutečnění schůze

 • Uskutečněné náklady - z vybraných členských příspěvků byly uhrazeny následující výdaje: 500 Kč (kolek pro zápis pozemků na KÚ), 60 Kč (ověření 2 podpisů na první verzi kupní smlouvy), 60 Kč (ověření 2 podpisů na druhé verzi kupní smlouvy), 37 Kč (odeslání smlouvy doporučeně), 270 Kč (ověření dokumentů předložených k zápisu na KÚ - ověření podpisů na zápisu z ustav.schůze, úředně ověřená kopie zápisu ustav.schůze,  úředně ověřená kopie stanov, úředně ověřená kopie kupní smlouvy)

TYP

 POPIS

VEL.

ODKAZ

 Zápis ze schůze osady 16.7.2011

597 kB

>> stažení <<

 

^ nahoru


13. 11. 2010

Schůze osady

Místo a čas konání:

 • Hospoda u Tomáše Hlavničky, Borečnice 13, 397 01 Písek

 • 10:00 hod.

Program:

 • Zahájení, prezence, určení zapisovatele schůze

 • Schválení nově stanovené odkupní ceny pozemku

 • Informace o zřízení bankovního účtu sdružení

 • Zveřejnění dosavadních vynaložených nákladů sdružení

Zkrácený popis jednání:

 • Přítomno bylo všech 18 členů, kteří se zapsali do prezenční listiny. Zapisovatelem schůze byl určen Michal Kolář.

 • Předseda sdružení Petr Kudweis předložil dopis zaslaný Lesy ČR, s.p., který obsahoval nový návrh kupní smlouvy na odkup pozemku parc. č. 416/1 lesní pozemek v k.ú. Borečnice se stavebními pozemky zastavěnými rekreačními chatami.

 • Dále navrhnul schválení nové kupní ceny. Členům byl předložen nový rozpis cenových výměrů na pozemek pod chatami a lesní pozemek. Návrh byl jednomyslně schválen a všichni zúčastnění podepsali souhlas s návrhem kupní smlouvy.

 • Členové rady prezentovali splnění úkolu: "připravit písemný souhlas s návrhem kupní smlouvy (včetně písemného souhlasu jednotlivých členů) a odeslat jej neprodleně na adresu: Lesy České republiky, s.p. (se sídlem Přemyslova 1106, 510 68 Hradec králové) - Lesní správa".

 • Členové rady prezentovali splnění úkolu: "založení nízkonákladový bankovní účet, který bude připravený pro vkládání rozpočtených cen (za lesní pozemek a zastavěný pozemek) jednotlivými členy sdružení (po odsouhlasení ze strany Ministerstva zemědělství)". Všem členům sdružení bylo předáno číslo účtu. Účet byl zřízen u Poštovní spořitelny - ERA.

 • Členům rady byl udělen nový úkol připravit písemný souhlas s návrhem nové odkupní ceny (včetně písemného souhlasu jednotlivých členů) a odeslat jej neprodleně na adresu: Lesy České republiky, s.p. (se sídlem Přemyslova 1106, 510 68 Hradec králové) - Lesní správa.

 • Uskutečněné náklady - z vybraných členských příspěvků byl uhrazen vstupní poplatek 500,- Kč nutný k založení účtu (Poštovní spořitelna, Era, 238454125/0300).

TYP

 POPIS

VEL.

ODKAZ

 Zápis ze schůze osady 13.11.2010

582 kB

>> stažení <<

 

^ nahoru


19. 06. 2010

Schůze osady

Místo a čas konání:

 • Hospoda u Tomáše Hlavničky, Borečnice 13, 397 01 Písek

 • 10:00 hod.

Program:

 • Zahájení, prezence, určení zapisovatele schůze

 • Schválení stanovené odkupní ceny pozemku

Zkrácený popis jednání:

 • Přítomno bylo všech 18 členů, kteří se zapsali do prezenční listiny. Zapisovatelem schůze byl určen Michal Kolář.

 • Předseda sdružení Petr Kudweis předložil dopis zaslaný Lesy ČR, s.p., který obsahoval návrh kupní smlouvy na odkup pozemku parc. č. 416/1 lesní pozemek v k.ú. Borečnice se stavebními pozemky zastavěnými rekreačními chatami.

 • Dále navrhnul schválení kupní ceny a kupní smlouvy. Členům byl předložen rozpis cenových výměrů na pozemek pod chatami a lesní pozemek. Návrh byl jednomyslně schválen a všichni zúčastnění podepsali souhlas s návrhem kupní smlouvy.

 • Členům rady byl udělen úkol připravit písemný souhlas s návrhem kupní smlouvy (včetně písemného souhlasu jednotlivých členů) a odeslat jej neprodleně na adresu: Lesy České republiky, s.p. (se sídlem Přemyslova 1106, 510 68 Hradec králové) - Lesní správa.

 • Členové rady zároveň založí nízkonákladový bankovní účet, který bude připravený pro vkládání rozpočtených cen (za lesní pozemek a zastavěný pozemek) jednotlivými členy sdružení (po odsouhlasení ze strany Ministerstva zemědělství).

TYP

 POPIS

VEL.

ODKAZ

 Zápis ze schůze osady 19.06.2010

585 kB

>> stažení <<

 

^ nahoru


28. 11. 2009

Ustavující schůze

Místo a čas konání:

 • Hospoda u Tomáše Hlavničky, Borečnice 13, 397 01 Písek

 • 10:00 hod.

Program:

 • Zahájení, prezence, určení zapisovatele schůze, registrace členů

 • Volba orgánů

 • Schválení stanov

 • Členské příspěvky

 • Různé

Zkrácený popis jednání:

 • Na ustavující schůzi bylo oznámeno oficiální založení občanského sdružení Osada Krkáčov. Přítomno bylo 15 lidí, kteří se zapsali do prezenční listiny a vyplnili přihlášku do sdružení (dodali potřebné dokumenty) a stali se tak právoplatnými členy sdružení. Zapisovatelem schůze byl určen Michal Kolář.

 • Do rady sdružení byli jednomyslně schváleni všemi členy sdružení členové: Petr Kudweis, Jiří Hrouda a Michal Kolář. V tajné volbě rady sdružení bylo odhlasován Petr Kudweis do funkce Předseda sdružení, Michal Kolář do funkce Místopředseda sdružení a Jiří Hrouda je členem rady.

 • Předseda sdružení Petr Kudweis předložil stanovy zpracované přípravným výborem, byli jednomyslně schváleny.

 • Dále navrhnul členský příspěvek při vstupu do sdružení v částce 100,- Kč, návrh byl jednomyslně přijat a všichni členové jej uhradili. Do funkce pokladníka byl jednomyslně zvolen Michal Kolář.

 • Dále byly jednomyslně schváleny oficiální webové stránky sdružení (krkacov.euweb.cz),  oficiální elektronická adresa (info@krkacov.euweb.cz) a vytvořené logo.

 • Jiří Hrouda navrhnul umístění nástěnky sdružení, kde budou aktuální informace o dění ve sdružení, pod chatou č.e. 60, návrh byl jednomyslně přijat.

 • Jednomyslně schváleno bylo pro tento rok (2009) vedení jednoduchého účetnictví, které bude mít na starosti místopředseda sdružení Michal Kolář.

 • Rada sdružení se zavázala odeslat Lesům ČR žádost o převod vlastnictví pozemku č. 416/1 v k. ú. Borečnice do konce tohoto roku (2009). Po zajištění potřebných informací bude svolána schůze, kde bude domluven další postup v této věci.

TYP

 POPIS

VEL.

ODKAZ

 Zápis z ustavující schůze 28.11.2009

130,0 kB

>> stažení <<

 

^ nahoru


 

Copyright © 2009-2010 | Osada Krkáčov | Občanské sdružení | Výměna odkazů | Zdarma vytvořil a spravuje: MiVaDesign.cz

farmanalezeny.cz | kvetinynalezena.cz | sportcentrumpisek.com | Byt na Floridě | Partnerské vztahy